ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.
 
Πρόεδρος: Κουντούρης Μιχάλης

Επίτιμος Πρόεδρος: Θεοδωρακάκης Λεωνίδας
Α’ Αντιπρόεδρος: Υδραίος Μιχαήλ
Β’ Αντιπρόεδρος: Πολυκανδριώτης Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: Τσιλιγκίρη Χριστίνα
Ειδικός Γραμματέας: Νάκος Δημήτριος
Ταμίας: Λαζαρίδης Δημοσθένης
Αναπληρωτής Ταμίας: Αδαμαντόπουλος Αλέξανδρος
 
Τακτικά Μέλη
Χατζηνικόλας Παναγιώτης
Μάρκου Παναγιώτης
Κάτσουνας Ιωάννης

Σκανδαλάκης Νικόλαος
Παπαηλίας Σημεών
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ζερβακάκης Παναγιώτης

Αναπληρωματικά Μέλη
Μεσσάρης Ευάγγελος
Τσικούρης Γεώργιος

Γούρας Κωνσταντίνος
Δέδες Γρηγόρης